piątek, 10 listopada 2017

„Jedyny zestaw na świecie”…, czyli w poszukiwaniu idealnej zabawki.               Dążenie do ideału, szczęścia powoduje, że uruchamiamy naszą wyobraźnię, marzymy, działamy. Wszystko, co trudne do poznania – wymaga cierpliwości, ale mobilizuje, motywuje, dodaje skrzydeł. Uwielbiamy więc poszukiwać, odkrywać, stawiać pytania. Szukamy czegoś niezwykłego, wyjątkowego. Chcemy być szczęśliwi, mieć przyjaciół, realizować ważne cele w życiu.
               Przypomina mi się bohater filozoficznej opowiastki A. de Saint – Exupery’ego – Mały Książę. Opuścił swoją planetę w poszukiwaniu przyjaźni. Gdy zobaczył ogród pełen róż, był bardzo nieszczęśliwy, bo uważał, że posiada jedyny kwiat na świecie, a okazało się, że ma zwykłą różę. Dopiero Lis wyjaśnił mu, na czym polega wartość jego jedynego kwiatu. Nie ma rzeczy doskonałych, ale możemy sprawić, że staną się one dla nas jedyne, wyjątkowe. Musimy je tylko „oswoić”, poświęcić im dużo czasu.
               Współczesny przemysł zabawkowy oferuje nam tysiące propozycji. Gubimy się w gąszczu zabawek. Oferta jest tak olbrzymia, że nie potrafimy dokonać wyboru. Kręcimy się wśród półek sklepowych – oglądamy lalki, pluszami, zabawki interaktywne, zestawy malarza, fryzjera, lekarza, pielęgniarki, oglądamy wózki, samochodziki, pojazdy kosmiczne. Wszystko nas przytłacza. Istnieje jednak zabawka, która dopiero od niedawna pojawiła się na rynku polskim. Potrzebowała trochę czasu i cierpliwości, aby się z nią oswoić i uznać, że to jedyna taka zabawka na świecie, a dokładniej zestaw kreatywnego myślenia. Hasło, które znajduje się na estetycznym opakowaniu „Każde dziecko jest geniuszem” od razu zachęca do zainteresowania się nią. Bo przecież wszyscy wierzymy w wiedzę i umiejętności naszych dzieci, pragniemy ich właściwego rozwoju i szczęścia. Obserwowałam dzieci, które miały możliwość tworzenia z zestawu „Thinkertoy”. Sprawiało im to wielką frajdę i radość. Uczyły się logicznego myślenia, współpracy w grupie, wykorzystania wiedzy w praktyce. To nie jest zwykła zabawka podobna do tysięcy innych, dla wielu dzieci będzie jedyna na świecie – dajmy im tylko szansę nieograniczonych możliwości tworzenia, realizacji marzeń i pasji, wszechstronnego rozwoju.poniedziałek, 11 września 2017

Zabawki kreatywno - edukacyjne Thinkertoy. Jak wpływają na rozwój dziecka.Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy przeznaczone są dla wszystkich dzieci – uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla młodszych i starszych, wycofanych i kreatywnych.

               Wpływają na proces uczenia się, poznawania, nabywania sprawności motorycznej, myślenia, spostrzegania, koncentracji, kontrolę emocji, spełniają więc funkcje emocjonalno-motywacyjne i poznawcze.

               Zestawy Thinkertoy są niezbędne dla realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka – mają charakter terapeutyczny, wspierają dzieci w osiąganiu sukcesu, korygują zaburzone funkcje oraz rozwijają indywidualne uzdolnienia i predyspozycje dziecka.

               Nauka poprzez zabawę uczy współdziałania, daje poczucie własnej wartości i możliwości, rozwija zainteresowania, eliminuje stres i napięcie emocjonalne, stwarza okazję do kreatywności, angażuje myślenie, uwagę, wyobraźnię.

               Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy rozwijają inteligencję operacyjną niezbędną w edukacji matematycznej. Wpływają korzystnie na rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

Wpływ zestawów edukacyjnych Thinkertoy:

 • dziecko poszerza i rozwija swoje zainteresowania,
 • dąży do samodzielności i kreatywnych rozwiązań,

 • możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (praca w grupie, prezentacja dokonań),
 • motywacja do uczenia się,
 • optymizm, dobry nastrój,
 • możliwość rehabilitacji manualnej i ruchowej,
 • rozbudzanie chęci eksperymentowania,
 • wzmacnianie samooceny dziecka,
 • wielkość elementów konstrukcyjnych ułatwia dzieciom aktywność,
 • wspierają w obszarze „Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt”,
 • pozwalają rozumieć pojęcia związane z fizyką, matematyką, biologią, architekturą,
 • możliwość pracy indywidualnej, grupowej, współdziałanie z rówieśnikami, satysfakcja.Zabawki Thinkertoy są idealne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim:

 •  motywują do podejmowania działań,
 • wpływają na rozwój intelektualny,
 •  rozwijają zainteresowania w wielu dziedzinach,
 • pozwalają prawidłowo funkcjonować i komunikować się,
 • wspomagają w nauce matematyki, fizyki,
 • pozwalają na nabywanie praktycznych umiejętności,
 • zabawki  wpływają na atrakcyjność procesu poznania, sprzyja to pobudzaniu emocji i motywacji, większej koncentracji i lepszemu wykorzystaniu czasu.Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy są niezastąpione w pracy, zabawie i nauce z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi czy zaburzeniami Aspergera:
 
 • kształtują umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zabawowych,
 •  wspomagają rozwój mowy i rozwój intelektualny wraz z edukacją matematyczną,
 •  wspomagają rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 •  wychowują do poszanowania otaczającego środowiska,
 • motywują do podejmowania działań i kreatywnych rozwiązań,
 • moderują właściwe typy zachowań w różnych sytuacjach,
 • uczą się współpracy i współdziałania,
 • redukują poziom stresu,
 • usprawniają motorycznie,
 • odkrywają i rozwijają indywidualne możliwości i uzdolnienia,
 •  koncentracja uwagi,
 • rozwijają wiarę w możliwości i umiejętności,
 • nie ograniczają działań dziecka.


Dzieci szczególnie uzdolnione:

Zestawy kreatywno – edukacyjne Thinkertoy dają następujące możliwości:

 • dokładność, dociekliwość,
 • rozwijają wiedzę z różnych dziedzin,
 • dają możliwość kojarzenia, rozumowania i wyciągania wniosków,
 • realizację oryginalnych pomysłów, konstruowanie nietypowych zabawek,
 • możliwość wyrażania własnej ekspresji,
 • indywidualizacja procesu kształcenia,
 • możliwość prawidłowego rozwoju społecznego,
 • twórcze podejście do zadań,
 • wszechstronnych zainteresowań,
 • kształtują ciekawość świata,
 • gwarantują wszechstronny rozwój,
 • wykorzystują metody poszukujące i twórcze,
 • uczą myślenia algorytmicznego, precyzji,
 • pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowanie oceny od innych osób, w szczególności rówieśników,
 • stanowią atrakcyjny środek dydaktyczny.


Zabawki Thinkertoy a dzieci z chorobami przewlekłymi:

 • rozwijają procesy poznawcze,
 • pozwalają radzić sobie z emocjami,
 • atrakcyjność spędzania wolnego czasu,
 • optymizm,
 • kontakt i współpraca z rówieśnikami lub rodzicami,
 • zwiększają motywacji do nauki,
 • wzmacniają samoocenę,
 • aktywizują,
 • wspomagają rozwój dzieci przez zabawy konstrukcyjne.